Zpracování osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že zpracovává nezbytné osobní údaje klientů v postavení správce. Osobními údaji klienta jsou údaje uvedené klientem provozovateli při rezervaci pobytu, tedy jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Provozovatel je oprávněn a současně povinen osobní údaje ukládat za účelem vzniku smlouvy o ubytování a též za účelem naplnění povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území ČR. Provozovatel uchovává osobní údaje v tištěné formě (předávací protokol, ubytovací kniha). Mimo provozovatele a orgánů státní správy nemá nikdo k osobním údajům přístup. Provozovatel není oprávněn osobní údaje užít k marketingovým a reklamním účelům, žádné 3. osobě osobní údaje nepředá. Osobní údaje budou vymazány v zákonné lhůtě.